Услуги » Бизнес събития
Организиране на бизнес събития – конференции,тим билдинги,фирмени тържества.